Skip links

Ceny transferowe

W związku z ostatnimi zmianami w (światowym) systemie podatkowym, niezwykle ważne stało się, aby struktura cen transferowych była bezbłędna i wystarczająco poparta odpowiednio skonstruowaną dokumentacją cen transferowych. Pomożemy Ci opracować solidną strukturę cen transferowych, która będzie prawidłowa pod względem podatkowym i będzie miała jak najmniejszy wpływ na Twój model biznesowy.

Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu i projektowaniu solidnych struktur cen transferowych, które są ściśle dostosowane do międzynarodowego charakteru organizacji naszych klientów. Doskonale zdajemy sobie również sprawę z implikacji wszelkich zmian strukturalnych dla podatku dochodowego od osób prawnych i VAT. To holistyczne podejście sprawia, że jesteśmy dostawcą kompleksowych usług z dostępem do różnych międzynarodowych sieci i globalnym zasięgiem.

W dzisiejszych czasach skuteczne i efektywne planowanie podatkowe nie jest możliwe bez solidnych podstaw w zakresie cen transferowych. Nasz zespół przeprowadzi dokładną analizę modelu biznesowego i strategii, aby uzyskać pełny obraz potrzeb i, co ważniejsze, wszystkich dostępnych możliwości. Proces ten stanowi podstawę do wypracowania odpowiedniego, efektywnego podatkowo i zrównoważonego modelu cen transferowych, który będzie dobrze dopasowany do Twojej firmy.

Chętnie przeprowadzimy Cię przez proces wdrażania modelu cen transferowych, aby zapewnić, że Twoja struktura jest solidna i pozostanie trwała przez lata. Posiadamy bogate doświadczenie w takich obszarach jak

  • Porady i wskazówki dotyczące modeli cen transferowych, które mogą mieć zastosowanie do Twojej organizacji biznesowej;
  • Optymalizacja łańcucha dostaw;
  • Międzynarodowe restrukturyzacje przedsiębiorstw;
  • Badania porównawcze;
  • Przygotowywanie różnego rodzaju raportów cen transferowych w oparciu o standardy OECD (w tym dwupoziomowa struktura dokumentacji Master-File / Local-File);
  • Przygotowywanie raportów/powiadomień dla poszczególnych krajów;
  • Koordynacja projektów dokumentacji cen transferowych z naszymi partnerami w innych krajach.

Kontroluj swoją strategię cen transferowych

Ustanowienie i utrzymanie zrównoważonej, przemyślanej i solidnej strategii cen transferowych jest jednym z podstawowych wyzwań leżących u podstaw ogólnej pozycji podatkowej i strategii międzynarodowej firmy. Jeśli zostanie prawidłowo zaprojektowany i wdrożony, nie tylko ustrukturyzuje globalną alokację zysków, ale także może stanowić komplementarny i harmonijny element prawnego i księgowego wymiaru działalności, a także użyteczne ramy dla operacji i łańcucha dostaw.

STP pomoże ci odnieść sukces w osiąganiu celów

Posiadając doświadczenie w projektowaniu operacyjnych modeli cen transferowych dla naszych klientów w zgodzie z ich intuicją biznesową, z dumą stosujemy podatkowe „podejście 360” i pamiętamy o ogólnym wpływie podatkowym pożądanego modelu operacyjnego (takim jak podatki od wartości dodanej, podatki u źródła i podatek dochodowy od osób prawnych). Dzięki naszemu zintegrowanemu podejściu (obejmującemu wszystkie dyscypliny podatkowe), zawsze koncentrujemy się na znalezieniu podejścia, które zapewnia zrównoważone rozwiązania dla naszych klientów, zamiast dążyć do krótkoterminowych rozwiązań kosztem długoterminowych korzyści.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się skontaktować z jednym z członków naszego zespołu.

Kontrola nad dokumentacją i zgodnością z przepisami

Prowadzenie dostosowanej i kompletnej dokumentacji cen transferowych zgodnej z określonymi wymogami sprawozdawczymi ma zasadnicze znaczenie dla zachowania kontroli nad pozycją podatkową, a także zminimalizowania ryzyka kar i przygotowania się na kontrole podatkowe. Biorąc pod uwagę obecny złożony klimat globalnych wymogów dotyczących dokumentacji, ważne jest, aby wdrożyć świadomą strategię zgodności, która będzie zarówno pragmatyczna, jak i opłacalna, zgodna z apetytem na ryzyko i odpowiednia do potrzeb i złożoności sprawy. Taką strategię należy utrzymywać, niezależnie od tego, czy chodzi o zgodność z przepisami, obronę przed audytami czy wsparcie w zakresie fuzji i przejęć.

STP pomoże Ci osiągnąć Twoje cele

Mamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu w pełni zgodnej i zrównoważonej dokumentacji cen transferowych oraz struktur sprawozdawczych, spełniających międzynarodowe i holenderskie wymogi. STP zapewnia różnorodne rozwiązania, w tym przygotowanie dokumentacji zgodności i wsparcie audytowe mające na celu zapewnienie naszym klientom pragmatycznych, efektywnych kosztowo i ograniczających ryzyko rozwiązań w zakresie zgodności. Nasz zespół pomoże Ci zbudować, wdrożyć i aktualizować dokumentację cen transferowych, która zapewni trwałe utrzymanie i nieskomplikowany proces aktualizacji, biorąc pod uwagę specyficzne wymagania Twojej firmy i lokalne przepisy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się skontaktować z jednym z członków naszego zespołu.

Miej kontrolę nad benchmarkingiem

Zgodnie z międzynarodowymi standardami cen transferowych, rynkowy charakter wszystkich transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi musi być potwierdzony badaniem opartym na danych (benchmark), potwierdzającym porównywalność cech transakcji wewnątrzgrupowych z praktykami podmiotów trzecich w porównywalnych transakcjach. Wymóg ten ma zastosowanie do wszystkich rodzajów transakcji wewnątrzgrupowych, w tym regularnych relacji w ramach łańcucha dostaw (w odniesieniu do produkcji, sprzedaży lub transakcji usługowych), eksploatacji aktywów (niematerialnych), a także ustaleń finansowych. Wymogi dotyczące analizy porównawczej są ściśle powiązane z dokumentacją, ponieważ stanowią one końcowy element pozycji w zakresie cen transferowych, zarówno pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi cen transferowych, jak i obrony przed audytem.

STP pomoże Ci osiągnąć Twoje cele

STP ma bogate doświadczenie w przeprowadzaniu analiz porównawczych dla wszystkich rodzajów transakcji. Nasz zespół pomoże Twojej firmie w ustaleniu parametrów benchmarkingu, a także przeprowadzeniu analiz zgodnie z podstawowym projektem. Analizy i wyniki mogą być wykorzystane do wsparcia (wcześniejszego) ustalania cen i (późniejszej) walidacji standardu ceny rynkowej dla celów zgodności i audytu. Doskonale zdajemy sobie sprawę z obowiązków w zakresie zgodności związanych z badaniami porównawczymi. Dlatego zawsze przeprowadzamy analizy ekonomiczne, które spełniają najwyższe standardy zgodności.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się skontaktować z jednym z członków naszego zespołu.

Kontrola nad wdrażaniem i zarządzaniem

Nawet najbardziej wyrafinowane i przemyślane polityki cen transferowych nie mogą przekształcić się w sukces operacyjny bez odpowiedniego wdrożenia i ciągłego zarządzania. Wdrożenie polityki cen transferowych wymaga płynnej integracji polityki z procedurami i procesami administracyjnymi, operacyjnymi, prawnymi i finansowymi firmy. Praktyki niezgodne z polityką cen transferowych mogą skutkować poważnymi wyzwaniami ze strony organów podatkowych, potencjalnie skutkującymi korektami cen transferowych, podwójnym opodatkowaniem, odsetkami i karami. Prawidłowe wdrożenie i stosowanie zasad minimalizuje to ryzyko.

STP pomoże Ci osiągnąć Twoje cele

STP posiada wiedzę i doświadczenie, aby przeprowadzić Cię przez cały proces cen transferowych, od ewidencji (ustalania cen) po raportowanie (ocenę, dostosowanie i raportowanie cen). Nasze podejście pozwala kontrolować operacyjne ceny transferowe, jednocześnie zajmując się wszystkimi istotnymi aspektami, takimi jak przepisy prawne, VAT i cła, a także odpowiednią sprawozdawczością (dla celów podatku dochodowego od osób prawnych). STP może, jak nikt inny, zapewnić pomoc w monitorowaniu, dostosowywaniu i obronie polityki cen transferowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się skontaktować z jednym z członków naszego zespołu.

Kontroluj zapobieganie sporom i ich rozwiązywanie

Rosnące wymagania dotyczące dokumentacji, przepisy dotyczące przejrzystości i wymiany informacji przez władze lokalne doprowadziły do rosnącej liczby (złożonych) kontroli podatkowych i sporów. Długotrwałe i skomplikowane dyskusje i spory mogą skutkować podwójnym opodatkowaniem i mogą być czasochłonne i kosztowne. Zapobieganie i rozwiązywanie sporów jest zatem niezbędne, aby sprostać tym wyzwaniom.

STP pomoże Ci osiągnąć Twoje cele

Nasz zespół specjalistów ds. cen transferowych ma ogromne doświadczenie w zapobieganiu i rozwiązywaniu sporów z holenderską administracją podatkową. STP może zapewnić pomoc i doradztwo w zakresie uzyskania uprzedniej pewności (w formie uprzedniego porozumienia cenowego) lub w zakresie rozstrzygania sporów na późniejszym etapie dyskusji z organami podatkowymi. Nasz zespół posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, uwzględniając prawne i techniczne aspekty sprawy, aby sprawnie i skutecznie radzić sobie z audytami i sporami dotyczącymi cen transferowych. Ich duże doświadczenie pozwala im określić właściwą strategię i zająć się każdą indywidualną sprawą z wyważonym podejściem, zgodnie ze złożonością sprawy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się skontaktować z jednym z członków naszego zespołu.

Kontroluj swoje restrukturyzacje i fuzje i przejęcia

Dzisiejsze środowisko biznesowe szybko się zmienia, a sukces wymaga umiejętności dostosowania się do tych zmian i odpowiedniej restrukturyzacji firmy. Jednak zmiany biznesowe, takie jak restrukturyzacje, integracje po fuzjach, przejęcia lub wdrażanie nowego modelu operacyjnego lub cen transferowych, są często postrzegane jako obszary wysokiego ryzyka w dziedzinie cen transferowych. Z wyzwaniami tymi można sobie najlepiej poradzić za pomocą solidnej i rzetelnej polityki cen transferowych, wsparcia i dokumentacji przed, w trakcie i po zmianach biznesowych. Odpowiednie wsparcie w zakresie cen transferowych zgodnie ze złożonością konkretnego przypadku ma na celu złagodzenie wyzwań w dziedzinie restrukturyzacji i fuzji i przejęć.

STP pomoże Ci osiągnąć Twoje cele

Eksperci STP są często zaangażowani w doradzanie klientom w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, począwszy od wycen przenoszonych aktywów lub technologii, a skończywszy na wspieraniu zmiany modelu cen transferowych po restrukturyzacji i omawianiu wpływu podatkowego z lokalnymi władzami. Nasze rozwiązania są zawsze ukierunkowane na płynną integrację z potrzebami biznesowymi i strategią podatkową, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka podatkowego i wyzwań związanych z tego typu transakcjami. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz wsparcia w zakresie restrukturyzacji, czy fuzji i przejęć, STP zapewnia uwzględnienie wszystkich istotnych aspektów cen transferowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się skontaktować z jednym z członków naszego zespołu.

Miej kontrolę nad swoimi wycenami

Wycena przedsiębiorstwa lub aktywów (niematerialnych) może być kluczowym elementem inwestycji, przejęcia lub restrukturyzacji. Wycena przedsiębiorstw, aktywów (niematerialnych) lub inwestycji alternatywnych może mieć poważne konsekwencje podatkowe. Stosowanie technik analizy ekonomicznej i finansowej, które są zgodne z zaleceniami i podejściem organów podatkowych, jest jednym z głównych warunków manewrowania w dziedzinie wycen dla celów podatkowych. Biorąc pod uwagę, że (niewielkie) zmiany w wycenie mogą „dokonać lub zepsuć transakcję”, dobrze przemyślane i wspierane podejście do wyceny jest kluczowym filarem udanego przejęcia, inwestycji lub przeniesienia do celów podatkowych.

STP pomoże Ci osiągnąć Twoje cele

Nasz zespół ma ogromne doświadczenie we wszystkich technikach i metodach wyceny, aby z powodzeniem poprowadzić Cię przez strategiczne przejęcia, przejęcia, transfery biznesowe lub transfery aktywów. Wspólnie z naszymi specjalistami ds. podatku dochodowego od osób prawnych, klientów prywatnych i fuzji i przejęć stosujemy zintegrowane podejście i zajmujemy się wszystkimi implikacjami podatkowymi związanymi z wyceną. Jeśli potrzebujesz wyceny w celu uzyskania wcześniejszej pewności, sporu lub emigracji, STP ma doskonałe osiągnięcia w zakresie takich wycen.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się skontaktować z jednym z członków naszego zespołu.

Kontroluj swoje transakcje finansowe

Dobrze zorganizowane wewnątrzgrupowe porozumienia finansowe (dotyczące kapitału obrotowego, inwestycji lub reorganizacji) są jednymi z najbardziej istotnych transakcji i stanowią ważny element udanego biznesu. Są one również coraz ważniejszym obszarem cen transferowych, przyciągającym coraz więcej uwagi i kontroli ze strony administracji podatkowych na całym świecie. Dlatego tak ważne jest opracowanie, przeanalizowanie i wdrożenie solidnych strategii cen transferowych w odniesieniu do wewnątrzgrupowych transakcji finansowych, w tym pożyczek, gwarancji lub cash-poolingu. Nie tylko w celu zachowania pełnej kontroli i zgodności z coraz bardziej złożonymi zapytaniami urzędów skarbowych, ale także w celu realizacji celów biznesowych.

STP pomoże Ci osiągnąć Twoje cele

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz analizy pojedynczej pożyczki wewnątrzgrupowej, czy potrzebujesz bardziej złożonej struktury finansowania wewnątrzgrupowego, nasi specjaliści są po to, aby pomóc Ci odnieść sukces. STP posiada bogate doświadczenie w projektowaniu, ocenie, analizie i wdrażaniu projektów transakcji finansowych, począwszy od pojedynczych pożyczek wewnątrzgrupowych, a skończywszy na kompletnych i zrównoważonych politykach i strategiach skarbowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się skontaktować z jednym z członków naszego zespołu.

Kontrola nad (wewnętrzną) funkcją cen transferowych i projektami

Co-sourcing (collaborative sourcing, połączenie out-sourcingu i in-sourcingu) to jedno z najlepszych podejść do zarządzania funkcją cen transferowych. Pozwala to firmie skorzystać z doświadczonej, zewnętrznej perspektywy, sieci i zasobów oraz zatrudnić wewnętrznego specjalistę do zarządzania codziennymi aspektami funkcji cen transferowych. W ten sposób można łatwo przydzielać i delegować pracę wewnętrznie lub do zewnętrznych doradców ds. cen transferowych, co pozwoli znacznie zwiększyć elastyczność w radzeniu sobie z sezonowym i cyklicznym obciążeniem pracą. Dotyczy to również wzrostu obciążenia pracą ad hoc, w przypadku audytów, sporów i przejęć, gdzie elastyczność zasobów i pomoc renomowanego wsparcia w zakresie cen transferowych może mieć decydujące znaczenie w skutecznym radzeniu sobie z tymi wyzwaniami.

STP pomoże Ci osiągnąć Twoje cele

W STP mamy bogate doświadczenie we wspieraniu działu podatkowego lub cen transferowych w wyzwaniach związanych z cenami transferowymi, zarówno w tradycyjnej roli doradczej, jak i na zasadzie co-sourcingu. Dzięki dogłębnej wiedzy w dziedzinie cen transferowych dostarczamy rozwiązania dostosowane do potrzeb i złożoności projektów związanych z cenami transferowymi. Pozwoli to na kontrolowanie bieżących projektów w zakresie cen transferowych, jak również doraźnych, czasochłonnych wyzwań związanych z cenami transferowymi, przy jednoczesnym wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia i sieci doświadczonego doradcy ds. cen transferowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się skontaktować z jednym z członków naszego zespołu.

Kontroluj swoje ulgi podatkowe

Innovation Box to korzystna zachęta podatkowa dla innowacyjnych działań. Ze względu na złożoną wspólną praktykę nie zawsze łatwo jest właściwie skorzystać z systemu Innovation Box. Rozpoczęcie negocjacji z organami podatkowymi bez solidnej strategii lub doświadczonego doradcy jest jedną z głównych pułapek w stosowaniu systemu innovation box. Z pomocą obu, procesy te mogą być obsługiwane bardziej efektywnie i pomagają osiągnąć cele firmy.

STP pomoże Ci odnieść sukces w osiągnięciu Twoich celów

Jako specjaliści w dziedzinie innowacji utrzymujemy dobre kontakty z organami podatkowymi i wykraczamy poza sam obraz podatkowy, w tym zbieżność z kwestiami cen transferowych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w projektach typu innovation box, a także w zakresie cen transferowych, jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w projektach Innovation Box możemy określić najlepszą strategię. Wspólnie wybraliśmy: właściwą strategię, najkorzystniejszy harmonogram, planowanie projektu zgodnie z planem rozwoju i potencjałem Twojej firmy, najlepszą strategię wyjścia i płynną integrację z Twoją polityką cen transferowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Nie wahaj się skontaktować z jednym z członków naszego zespołu.

Sprawy klientów

Nasi specjaliści

Pieter Drubbel

Pieter Drubbel

Partner
Tomas van den Ouden

Tomas van den Ouden

Starszy menedżer ds. podatków
Tomasz Maywald

Tomasz Maywald

Asystent kierownika ds. podatków
Martijn Sander

Martijn Sander

Konsultant podatkowy
This website uses cookies to improve your web experience.