Skip links

NOB organiseerde seminar over het Verrekenprijsbesluit 2022

Op 7 december 2022 organiseerde de sectie Transfer Pricing (TP) van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) een seminar over het Verrekenprijsbesluit 2022 (Besluit) en andere actualiteiten.

Met name dankzij de deelname van de vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst (CGVP en APA) was het een zeer verhelderend en educatief seminar over belangrijke onderwerpen uit het Besluit. Een selectie van de belangrijkste onderwerpen die aan bod kwamen:

  • De achterliggende gedachte en visie op verschillende onderwerpen zoals opgenomen in het Besluit.
  • Financiële transacties.
  • De APA-praktijk in Nederland.
  • Diverse andere materiële wijzigingen zoals dienstverlening in concernverband, dynamische of statische interpretatie, anti-mismatch maatregelen en de bewijslast.

We willen Tomas van den Ouden bedanken die STP Tax vertegenwoordigde als spreker en panellid. Speciale dank ook aan de dagvoorzitter (Rudolf Sinx), de andere sprekers en panelleden (Michel van der Breggen, Eefje Lemmens, Hans van Egdom, Paul Klaassen, Luc Hautvast) en de NOB (Angelique van Streepen en team).

Opgemerkt dient te worden dat het Besluit kan worden beschouwd als de bron voor de Belastingdienst om haar positie te bepalen ten aanzien van de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel en de OESO-richtlijnen. Het is daarom voor bedrijven van groot belang om het Besluit op de voet te volgen. Wij raden bedrijven dan ook aan om hun verrekenprijzen te beoordelen in het licht van het Besluit, vooral nu het einde van het jaar nadert.

This website uses cookies to improve your web experience.