Skip links

Vennootschapsbelasting & Internationaal belastingrecht

Vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is afgelopen jaren complexer geworden door de continue aanpassingen en de impact van internationale wet- en regelgeving, waaronder de vele antimisbruikmaatregelen, substance-eisen, renteaftrekbeperkingen en uitzonderingsbepalingen, maar ook documentatieverplichtingen, de implementatie van ATAD 2 & 3, Pillar 1 & 2, de CFC-wetgeving en de meldingsplicht voor grensoverschrijdende fiscale constructies (DAC6).

STP begeleidt haar cliënten middels een team dat beschikt over jarenlange praktijkervaring in combinatie met diepgaande kennis en expertise ten aanzien van alle aspecten van belastingheffing van ondernemingen en de fiscale voorschriften die gelden (nationaal belastingrecht, Europese regels en bilaterale belastingverdragen).

Een breed en specialistisch team staat uw onderneming bij wat betreft vraagstukken als de toepassing van de deelnemingsvrijstelling, de (her)financiering van uw onderneming, het in kaart brengen en optimaliseren van de fiscale positie en structuur van uw onderneming, compliance- en implementatiewerkzaamheden, maar ook het voorbereiden en indienen van verzoeken, bezwaar- en beroepsschriften en overleg met de Belastingdienst.

Het team van STP heeft een stevig track record op elk gebied van de vennootschapsbelasting, waaronder de dienstverlening ten aanzien van:

 • Financiering en renteaftrekbeperkingen
 • Innovatiefaciliteiten (zoals de innovatiebox)
 • Investeringsfaciliteiten
 • Deelnemingsvrijstelling
 • Belastingverdragen
 • Verliesverrekening
 • Vaste inrichtingen
 • Opzetten en reorganiseren (internationale) groeps- en houdsterstructuren
 • Begeleiding bij fusies, splitsingen en fiscale eenheid vraagstukken
 • Fusies en overnames
 • Private Equity en fondsstructuren
 • Advanced Tax Rulings (ATP) of Advanced Pricing Agreements (APA)
 • Onderhandelingen met de Nederlandse Belastingdienst, geschillenbeslechting en fiscale controles
 • Internationale structurering (deelnemingsvrijstelling, dividendbelasting en buitenlandse belastingplicht)
 • Fiscale opinies en second opinions

Internationaal belastingrecht

Wet- en regelgeving en de maatschappelijke perceptie van internationale belastingadviesdiensten zijn sterk veranderd. Daarbij is internationale belastingwetgeving vaak lastig te overzien. Wij coördineren de internationale fiscale structuur van onze klanten, zodat zij zich op hun business kunnen richten.

Ons team houdt een helicopterview op uw fiscale structuur en alle internationale ontwikkelingen zodat het zakelijk vooruitzicht van uw groep nauwlettend gemonitord wordt. Door ons uitgebreide netwerk van fiscale en juridische dienstverleners begeleiden wij u bij de implementatie van belastingstrategieën en bij het efficiënt en innovatief structureren van grensoverschrijdende activiteiten.

Ons team heeft een track record op elk gebied van internationale belastingen, met een additionele focus op de volgende gebieden:

 • Vooroverleg met de Nederlandse Belastingdienst over zekerheid van de fiscale gevolgen vooraf (APA/ATR-praktijk)
 • Internationale verrekenprijzen en bedrijfsherstructureringen
 • Advisering over financierings- en licentiëringsactiviteiten
 • Fiscale aangelegenheden met betrekking tot vaste inrichtingen en winsttoerekening
 • Grensoverschrijdende overnames
 • Opzetten van internationaal opererende investeringsfondsen
 • Grensoverschrijdende arbeid
 • Advisering omtrent de internationale BTW positie
 • Geschillen op het gebied van internationale informatie-uitwisseling
 • Fiscale woonplaatsdiscussies van vennootschappen en personen

Onze specialisten

Eddy Sajet

Partner
Pieter Drubbel

Pieter Drubbel

Partner
Jan Gerrand

Jan Gerrand

Partner
Arthur Hofman

Arthur Hofman

Partner

Roos Kortekaas

Senior Tax Manager
June Mentens

June Mentens

Tax Manager
Wietse Kraakman

Wietse Kraakman

Assistent Tax Manager
Isa Branco

Isa Branco

Assistent Tax Manager
Martijn Sander

Martijn Sander

Assistent Tax Manager
Co van Oostveen

Co van Oostveen

Tax Consultant

Maurice Willemse

Tax Consultant

Rebecca Jozefszoon

Tax Consultant
This website uses cookies to improve your web experience.